ระบบแปลง Bitcoin (BTC)

อัตรา: 29,046.23
แปลงจาก Bitcoin (BTC) เป็น US Dollar (USD)
1 BTC = 29,046.23 USD

Get Free Account to Buy / Sell Bitcoin(BTC)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง