ระบบแปลง Bitcoin (BTC)

อัตรา: 28,321.47
แปลงจาก Bitcoin (BTC) เป็น US Dollar (USD)
1 BTC = 28,321.47 USD

Get Free Account to Buy / Sell Bitcoin(BTC)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง