ระบบแปลง Bitcoin (BTC)

อัตรา: 19,061.91
แปลงจาก Bitcoin (BTC) เป็น US Dollar (USD)
1 BTC = 19,061.91 USD
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง