ระบบแปลง Bitcoin (BTC)

อัตรา: 9,263.62
แปลงจาก Bitcoin (BTC) เป็น US Dollar (USD)
1 BTC = 9,263.62 USD
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง