ระบบแปลง Avalanche (AVAX)

อัตรา: 29.47
แปลงจาก Avalanche (AVAX) เป็น US Dollar (USD)
1 AVAX = 29.47 USD

Get Free Account to Buy / Sell Avalanche(AVAX)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง