ระบบแปลง Polkadot (DOT)

อัตรา: 5.41
แปลงจาก Polkadot (DOT) เป็น US Dollar (USD)
1 DOT = 5.41 USD
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง