อัตราแลกเปลี่ยน QNT เป็น GBP

อัตรา: 71.341859843616
แปลงจาก Quant (QNT) เป็น British Pound (GBP)
1 QNT = 71.341859843616 GBP

Get Free Account to Buy / Sell Quant(QNT)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง