อัตราแลกเปลี่ยน QNT เป็น CNY

อัตรา: 644.53244943475
แปลงจาก Quant (QNT) เป็น Chinese Yuan Renminbi (CNY)
1 QNT = 644.53244943475 CNY

Get Free Account to Buy / Sell Quant(QNT)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง