อัตราแลกเปลี่ยน QNT เป็น CNY

อัตรา: 668.50730603085
แปลงจาก Quant (QNT) เป็น Chinese Yuan Renminbi (CNY)
1 QNT = 668.50730603085 CNY

Get Free Account to Buy / Sell Quant(QNT)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง