อัตราแลกเปลี่ยน QNT เป็น JPY

อัตรา: 13,216.430553437
แปลงจาก Quant (QNT) เป็น Japanese Yen (JPY)
1 QNT = 13,216.430553437 JPY

Get Free Account to Buy / Sell Quant(QNT)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง