อัตราแลกเปลี่ยน QNT เป็น CAD

อัตรา: 126.54468493333
แปลงจาก Quant (QNT) เป็น Canadian Dollar (CAD)
1 QNT = 126.54468493333 CAD

Get Free Account to Buy / Sell Quant(QNT)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง