อัตราแลกเปลี่ยน QNT เป็น CAD

อัตรา: 120.1145243392
แปลงจาก Quant (QNT) เป็น Canadian Dollar (CAD)
1 QNT = 120.1145243392 CAD

Get Free Account to Buy / Sell Quant(QNT)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง