อัตราแลกเปลี่ยน QNT เป็น BTC

อัตรา: 0.0033651062084246
แปลงจาก Quant (QNT) เป็น Bitcoin (BTC)
1 QNT = 0.0033651062084246 BTC

Get Free Account to Buy / Sell Quant(QNT)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง