อัตราแลกเปลี่ยน QNT เป็น HKD

อัตรา: 688.19543363869
แปลงจาก Quant (QNT) เป็น Hong Kong Dollar (HKD)
1 QNT = 688.19543363869 HKD

Get Free Account to Buy / Sell Quant(QNT)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง