อัตราแลกเปลี่ยน QNT เป็น AUD

อัตรา: 138.49578717224
แปลงจาก Quant (QNT) เป็น Australian Dollar (AUD)
1 QNT = 138.49578717224 AUD

Get Free Account to Buy / Sell Quant(QNT)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง