อัตราแลกเปลี่ยน GBP เป็น QNT

อัตรา: 0.014041847363845
แปลงจาก British Pound (GBP) เป็น Quant (QNT)
1 GBP = 0.014041847363845 QNT

Get Free Account to Buy / Sell Quant(QNT)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง