อัตราแลกเปลี่ยน QNT เป็น BNB

อัตรา: 0.15276026806450
แปลงจาก Quant (QNT) เป็น BNB (BNB)
1 QNT = 0.15276026806450 BNB

Get Free Account to Buy / Sell Quant(QNT)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง