อัตราแลกเปลี่ยน QNT เป็น USD

อัตรา: 89.1
แปลงจาก Quant (QNT) เป็น US Dollar (USD)
1 QNT = 89.1 USD

Get Free Account to Buy / Sell Quant(QNT)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง