อัตราแลกเปลี่ยน QNT เป็น EUR

อัตรา: 85.974922506549
แปลงจาก Quant (QNT) เป็น Euro (EUR)
1 QNT = 85.974922506549 EUR

Get Free Account to Buy / Sell Quant(QNT)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง