อัตราแลกเปลี่ยน QNT เป็น CHF

อัตรา: 82.06875063679
แปลงจาก Quant (QNT) เป็น Swiss Franc (CHF)
1 QNT = 82.06875063679 CHF

Get Free Account to Buy / Sell Quant(QNT)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง