อัตราแลกเปลี่ยน QNT เป็น CHF

อัตรา: 81.404154140232
แปลงจาก Quant (QNT) เป็น Swiss Franc (CHF)
1 QNT = 81.404154140232 CHF

Get Free Account to Buy / Sell Quant(QNT)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง