อัตราแลกเปลี่ยน BTC เป็น USDC

อัตรา: 68,589.72
แปลงจาก Bitcoin (BTC) เป็น USDC (USDC)
1 BTC = 68,589.72 USDC

Get Free Account to Buy / Sell Bitcoin(BTC)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง