อัตราแลกเปลี่ยน BTC เป็น USDT

อัตรา: 65,046.78
แปลงจาก Bitcoin (BTC) เป็น Tether USDt (USDT)
1 BTC = 65,046.78 USDT

Get Free Account to Buy / Sell Bitcoin(BTC)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง