อัตราแลกเปลี่ยน USDC เป็น BTC

อัตรา: 0.0000380289879764
แปลงจาก USDC (USDC) เป็น Bitcoin (BTC)
1 USDC = 0.0000380289879764 BTC

Get Free Account to Buy / Sell USDC(USDC)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง