อัตราแลกเปลี่ยน BTC เป็น ADA

อัตรา: 149,103.87315141
แปลงจาก Bitcoin (BTC) เป็น Cardano (ADA)
1 BTC = 149,103.87315141 ADA

Get Free Account to Buy / Sell Bitcoin(BTC)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง