อัตราแลกเปลี่ยน BTC เป็น GBP

อัตรา: 21,472.033655815
แปลงจาก Bitcoin (BTC) เป็น British Pound (GBP)
1 BTC = 21,472.033655815 GBP

Get Free Account to Buy / Sell Bitcoin(BTC)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง