อัตราแลกเปลี่ยน BTC เป็น CNY

อัตรา: 191,348.54957354
แปลงจาก Bitcoin (BTC) เป็น Chinese Yuan Renminbi (CNY)
1 BTC = 191,348.54957354 CNY

Get Free Account to Buy / Sell Bitcoin(BTC)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง