อัตราแลกเปลี่ยน BTC เป็น EUR

อัตรา: 64,120.166770911
แปลงจาก Bitcoin (BTC) เป็น Euro (EUR)
1 BTC = 64,120.166770911 EUR

Get Free Account to Buy / Sell Bitcoin(BTC)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง