อัตราแลกเปลี่ยน BTC เป็น HKD

อัตรา: 205,303.02323788
แปลงจาก Bitcoin (BTC) เป็น Hong Kong Dollar (HKD)
1 BTC = 205,303.02323788 HKD

Get Free Account to Buy / Sell Bitcoin(BTC)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง