อัตราแลกเปลี่ยน BTC เป็น CAD

อัตรา: 35,440.838405358
แปลงจาก Bitcoin (BTC) เป็น Canadian Dollar (CAD)
1 BTC = 35,440.838405358 CAD

Get Free Account to Buy / Sell Bitcoin(BTC)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง