อัตราแลกเปลี่ยน BTC เป็น CAD

อัตรา: 93,890.668901439
แปลงจาก Bitcoin (BTC) เป็น Canadian Dollar (CAD)
1 BTC = 93,890.668901439 CAD

Get Free Account to Buy / Sell Bitcoin(BTC)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง