อัตราแลกเปลี่ยน BTC เป็น CHF

อัตรา: 61,287.382342036
แปลงจาก Bitcoin (BTC) เป็น Swiss Franc (CHF)
1 BTC = 61,287.382342036 CHF

Get Free Account to Buy / Sell Bitcoin(BTC)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง