อัตราแลกเปลี่ยน AUD เป็น TUSD

อัตรา: 0.64193276201373
แปลงจาก Australian Dollar (AUD) เป็น TrueUSD (TUSD)
1 AUD = 0.64193276201373 TUSD

Get Free Account to Buy / Sell TrueUSD(TUSD)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง