อัตราแลกเปลี่ยน DAI เป็น XRP

อัตรา: 1.8830888502136
แปลงจาก Dai (DAI) เป็น XRP (XRP)
1 DAI = 1.8830888502136 XRP

Get Free Account to Buy / Sell Dai(DAI)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง