อัตราแลกเปลี่ยน DAI เป็น EUR

อัตรา: 0.91751270669185
แปลงจาก Dai (DAI) เป็น Euro (EUR)
1 DAI = 0.91751270669185 EUR

Get Free Account to Buy / Sell Dai(DAI)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง