อัตราแลกเปลี่ยน DAI เป็น JPY

อัตรา: 155.54971570411
แปลงจาก Dai (DAI) เป็น Japanese Yen (JPY)
1 DAI = 155.54971570411 JPY

Get Free Account to Buy / Sell Dai(DAI)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง