อัตราแลกเปลี่ยน DAI เป็น CNY

อัตรา: 6.6947655468
แปลงจาก Dai (DAI) เป็น Chinese Yuan Renminbi (CNY)
1 DAI = 6.6947655468 CNY

Get Free Account to Buy / Sell Dai(DAI)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง