อัตราแลกเปลี่ยน DAI เป็น CNY

อัตรา: 7.2542282579683
แปลงจาก Dai (DAI) เป็น Chinese Yuan Renminbi (CNY)
1 DAI = 7.2542282579683 CNY

Get Free Account to Buy / Sell Dai(DAI)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง