อัตราแลกเปลี่ยน DAI เป็น GBP

อัตรา: 0.81984384152966
แปลงจาก Dai (DAI) เป็น British Pound (GBP)
1 DAI = 0.81984384152966 GBP

Get Free Account to Buy / Sell Dai(DAI)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง