อัตราแลกเปลี่ยน DAI เป็น TON

อัตรา: 0.13850415512465
แปลงจาก Dai (DAI) เป็น Toncoin (TON)
1 DAI = 0.13850415512465 TON

Get Free Account to Buy / Sell Dai(DAI)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง