ระบบแปลง Dai (DAI)

อัตรา: 0.999762
แปลงจาก Dai (DAI) เป็น US Dollar (USD)
1 DAI = 0.999762 USD

Get Free Account to Buy / Sell Dai(DAI)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง