อัตราแลกเปลี่ยน DAI เป็น CHF

อัตรา: 0.91426675290643
แปลงจาก Dai (DAI) เป็น Swiss Franc (CHF)
1 DAI = 0.91426675290643 CHF

Get Free Account to Buy / Sell Dai(DAI)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง