อัตราแลกเปลี่ยน DAI เป็น CHF

อัตรา: 0.89091122515163
แปลงจาก Dai (DAI) เป็น Swiss Franc (CHF)
1 DAI = 0.89091122515163 CHF

Get Free Account to Buy / Sell Dai(DAI)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง