อัตราแลกเปลี่ยน DAI เป็น HKD

อัตรา: 7.8080663561219
แปลงจาก Dai (DAI) เป็น Hong Kong Dollar (HKD)
1 DAI = 7.8080663561219 HKD

Get Free Account to Buy / Sell Dai(DAI)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง