อัตราแลกเปลี่ยน DAI เป็น ADA

อัตรา: 4.0775550979633
แปลงจาก Dai (DAI) เป็น Cardano (ADA)
1 DAI = 4.0775550979633 ADA

Get Free Account to Buy / Sell Dai(DAI)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง