อัตราแลกเปลี่ยน DAI เป็น ETH

อัตรา: 0.00025550344883987
แปลงจาก Dai (DAI) เป็น Ethereum (ETH)
1 DAI = 0.00025550344883987 ETH

Get Free Account to Buy / Sell Dai(DAI)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง