อัตราแลกเปลี่ยน DAI เป็น BUSD

อัตรา: 1.0004982481276
แปลงจาก Dai (DAI) เป็น Binance USD (BUSD)
1 DAI = 1.0004982481276 BUSD

Get Free Account to Buy / Sell Dai(DAI)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง