อัตราแลกเปลี่ยน BRL เป็น CNY

อัตรา: 1.4498042488956
แปลงจาก Brazilian Real (BRL) เป็น Chinese Yuan Renminbi (CNY)
1 BRL = 1.4498042488956 CNY

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง