อัตราแลกเปลี่ยน BRL เป็น EUR

อัตรา: 0.18766432131765
แปลงจาก Brazilian Real (BRL) เป็น Euro (EUR)
1 BRL = 0.18766432131765 EUR

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง