อัตราแลกเปลี่ยน BRL เป็น JPY

อัตรา: 29.680818783167
แปลงจาก Brazilian Real (BRL) เป็น Japanese Yen (JPY)
1 BRL = 29.680818783167 JPY

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง