อัตราแลกเปลี่ยน BRL เป็น CHF

อัตรา: 0.18187920657377
แปลงจาก Brazilian Real (BRL) เป็น Swiss Franc (CHF)
1 BRL = 0.18187920657377 CHF

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง