อัตราแลกเปลี่ยน BRL เป็น HKD

อัตรา: 1.5560242267919
แปลงจาก Brazilian Real (BRL) เป็น Hong Kong Dollar (HKD)
1 BRL = 1.5560242267919 HKD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง