อัตราแลกเปลี่ยน BRL เป็น GBP

อัตรา: 0.1628782791447
แปลงจาก Brazilian Real (BRL) เป็น British Pound (GBP)
1 BRL = 0.1628782791447 GBP

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง