อัตราแลกเปลี่ยน BRL เป็น CAD

อัตรา: 0.27002143221645
แปลงจาก Brazilian Real (BRL) เป็น Canadian Dollar (CAD)
1 BRL = 0.27002143221645 CAD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง