อัตราแลกเปลี่ยน BRL เป็น BNB

อัตรา: 0.00029769727902361
แปลงจาก Brazilian Real (BRL) เป็น BNB (BNB)
1 BRL = 0.00029769727902361 BNB

Get Free Account to Buy / Sell BNB(BNB)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง