อัตราแลกเปลี่ยน BHD เป็น TON

อัตรา: 0.4181720861769
แปลงจาก Bahraini Dinar (BHD) เป็น Toncoin (TON)
1 BHD = 0.4181720861769 TON

Get Free Account to Buy / Sell Toncoin(TON)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง