อัตราแลกเปลี่ยน BHD เป็น BTC

อัตรา: 0.0000981452911169
แปลงจาก Bahraini Dinar (BHD) เป็น Bitcoin (BTC)
1 BHD = 0.0000981452911169 BTC

Get Free Account to Buy / Sell Bitcoin(BTC)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง