อัตราแลกเปลี่ยน BHD เป็น CHF

อัตรา: 2.3766302933511
แปลงจาก Bahraini Dinar (BHD) เป็น Swiss Franc (CHF)
1 BHD = 2.3766302933511 CHF

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง