อัตราแลกเปลี่ยน BHD เป็น JPY

อัตรา: 397.24452215266
แปลงจาก Bahraini Dinar (BHD) เป็น Japanese Yen (JPY)
1 BHD = 397.24452215266 JPY

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง